top of page

Øreakupunktur !

Lidt Historie!

Det menes at øreakupunktur stammer fra ca. 500 f.Kr.

I bogen Den Gule Kejsers bog "Classic of Internal Medicine" (500-300 f.Kr.) nævnes øret som stedet, hvor alle kanaler mødes. Kanaler er det samme som meridianbanerne og det, der hører til disse funktionskredse. Hele menneskekroppen afspejler sig i øret på samme måde som på fødderne ved zoneterapi.

I 1957 udviklede en fransk læge Dr. Paul Nogier et kort over øret, baseret på ideen om, at øret vendes op og ned i forhold til et foster.

Han begyndte at forske i det, efter han fandt flere af hans patienter, der havde iskias problemer som havde et usædvanligt ar øverst på deres øre. Patienterne havde alle været i behandling hos den lokale praktiserende læge, der havde påført kogende olie på deres øre for at behandle smerten.

Dr. Nogier foretog lignende undersøgelser på egne patienter og fundet, at de også havde en markering i øret. Han forsøgte at stimulere punktet med en akupunktur nål og havde samme resultat.

Dette forårsagede at Dr. Nogier udviklede den tanke, at måske andre punkter på øret kunne blive stimuleret til at behandle andre problemer. 

Derfra er forskning og udvikling gået stærkt. 

I Kina ved Det Nanking Army Ear Akupunktur Forskning Team efterprøvede man rigtigheden af Dr. Nogier´s resultater. Forskerholdet vurderede øreakupunktur punkter på over 2000 patienter og sammenlignede hvilke punkter der reagerede på hvilke problemer.

I 1990 mødtes Verdenssundhedsorganisationen for at standardisere de begreber der blev anvendt for øreakupunktur. Den standardisering af termer der anvendes i dag til øreakupunktur, kommer fra disse møder.

I 1997 gav et panel af den amerikanske National Institutes of Health, betinget godkendelse af praksis med øreakupunktur. Deres rapport støtter brugen af øreakupunktur til smertelindring og afhængigheds behandling.

Hvad er øreakupunktur ?

Øreakupunktur regulerer kroppens hormoner og transmitterstoffer, som det kendes fra moderne medicin. Derfor kan akupunktur anvendes i behandling af f.eks. abstinenser, stress, angst, søvnproblemer m.m..

Øreakupunktur er når vi bruger det ydre øre (auricle) til at hjælpe med at diagnosticere og behandle ubalancer i kroppen. 

Når sygdom eller ubalancer opstår i kroppen, vil der i øret opstå ømme trykfølsomme punkter, der refleksmæssigt svarer til sygdommens placering.

Ved at sætte en akupunkturnål i det ømme punkt, vil signalet blive returneret til det sted i kroppen, hvorfra det kom og her fremkalde en normaliserende effekt i den pågældende "syge" legemsdel.

De belastede punkter, findes med en lille metalstav. Ømme punkter behandles ved at stikke fine akupunkturnåle en ½ til 1 ½ mm. ind i huden. Nålene sidder i ørerne 15-30 min. og udøver deres virkning. 

Det ydre øre er opbygget af brusk, et tyndt lag bindevæv, nerver og blodkar. Der er stor blodforsyning til øret så derfor er der mulighed for at det bløder en lille smule efter behandling, hvilket er helt normalt.

Øreakupunktur kan gives som behandling alene men kan også være meget effektivt som supplement til de andre behandlingsformer jeg tilbyder.

Jeg bruger både almindelige akupunkturnåle som tages ud efter 15-30 min. alt efter behandlingsmetode og små permanåle, som bliver siddende i øret til de skal skiftes eller selv falder ud. Nålene bruges alt efter hvilken behandling du skal have. 

Øreakupunktur er særlig effektivt ved:

  • Smerter generelt, f.eks. hovedpine, menstruationsproblemer, muskel- og gigtsmerter, frossen skulder, piskesmæld.
  • Idrætsskader.
  • Nedsat immunforsvar, allergi, høfeber, lettere infektioner og bihulebetændelse.
  • Kredsløbsproblemer.
  • Mave-/tarmlidelser, bl.a. diarre, hæmorider og kvalme.
  • Rygeafvænning.
  • Appetitregulering.
  • Stress, uro, angst.

NADA behandling er effektivt ved: (Se yderligere beskrivelse af NADA længere nede på siden).

  • Følelsesmæssige problemer som angst, uro, stress, udbrændthed, sorg og lettere depressioner.
  • Afvænning af narkotiske rusmidler, medicin misbrug og alkoholmisbrug.

Hjælp til rygeafvænning

En enkel behandlingsmetode uden bivirkninger.

Det er med til at dæmpe lysten og trangen til rygning.

Afvænningen består af øre-akupunkturbehandlinger hver eller hver anden uge i en gennemsnitlig periode af 6-8 uger, altså ca. 3-6 behandlinger.

Dette kan variere i forhold til den enkeltes fysiske konstitution og psykiske overskud. 

Jeg anvender naturligvis kun sterile éngangsnåle som kaldes permanåle.

De nåle, der anvendes til øreakupunktur er bittesmå og kan dækkes med et lille plaster, så de næsten ikke kan ses.

Disse nåle sidder i øret i op til 7-14 dage frem til næste behandling.

Er du nervøs for nåle, kan der også her bruges små frøplastre.

Undervejs i behandlingen, kan man der hjemme selv stimulere dem. Dermed hjælper man selv med til at opnå en endnu bedre og kontinuerlig effekt af behandlingen.

Det er klart, at du selv skal være indstillet på at stoppe rygningen.

Hvis man forsætter med at ryge på sædvanlig vis på trods af den grimme smag, ophæves effekten af nålene.

Du skal altså være 100% ”klar”.

Hjælp til at appetitregulering:

Tager den søde tand og toppen af appetitten.  

Arbejder med fordøjelsen og stofskiftet således at kroppen lettere forbrænder.

Der isættes permanåle i ørene, som ovenfor beskrevet.

Akupunkturbehandlinger hver eller hver anden uge, altså ca. 3-6 behandlinger.

Dette kan variere i forhold til den enkeltes fysiske konstitution og psykiske overskud. 

Nålene sidder i øret i op til 7-14 dage frem til næste behandling.

Hjælp mod abstinenser fra misbrug, angst, stress m.m. (NADA)

Øreakupunktur til misbrug har slået an mange steder i verden, som en bivirkningsfri metode med overraskende gode resultater.

NADA-behandling er tænkt både som en hjælp i abstinensbehandling (f.eks. ved stoftrang og abstinenser) samt ved psykiske problemer som angst, søvnforstyrrelser, aggressioner, stress m.m.

NADA-metoden er især beregnet til at fungere i et samspil med anden behandling. Selvom metoden kan bruges ved f.eks. akut angst, stoftrang eller uro, virker NADA-behandling bedst over et længere tidsrum sammen med andre metoder som f.eks. psykologisk bistand eller recovery-arbejde.

Resultaterne af NADA skal derfor først og fremmest måles på de fremskridt du gør over tid og ikke kun på den stress-lindrende virkning, som de fleste oplever, medens man sidder/ligger med nålene.

Selve behandlingen:

Punkterne lokaliseres i øret og der sættes 5 nåle i begge ører, da metoden er styrkende og afbalancerende.

Nålene sidder i ca. 45 min. 

Hvor tit ?

Behandlingen strækker sig, så længe du har behov for det og så ofte som muligt.​ 

NADA-metoden hjælper dig med at fokusere og giver indre ro og kontrol. De fleste oplever en umiddelbar symptomlindring (stress, angst, abstinenser m.m.).

Du skal ikke klæde dig af og behøver ikke berette om dig selv, da metoden er non-verbal.

Tid og ro sammen med behandleren er vigtige faktorer, når du skal opleve bedre indre kontrol og fokus. Du hjælpes til at opdage indre ressourcer, som du har glemt du havde.

Metoden er "krav-fri". Det er vigtigt, at du oplever det som dit eget "rum".

bottom of page